russian lang

חוק יחסי-ממון בין בני-זוג , התשל``ג (1973)
חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ``ה (1995)
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע``ה-2014*
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ``ב-1962 [תיקון אחרון 12/5/96]
חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי``ט – 1959
תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ``ג - 1993
תקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים
תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ``ד
  [לעמוד הראשי]
אתם לא לבד! כל זוג שלישי בישראל מתגרש!

לרשותכם, בני זוג יקרים, סטטיסטיקה של המתגרשים בישראל ובעולם. הצצה בנתונים תבהיר לכם שאם אתם מתגרשים? דבר אחד בטוח, אתם לא לבד!!!

בשנת 2002 התגרשו 9,101 בני זוג יהודים במדינת ישראל.
במהלך שנת 2002 נישאו 29,800 זוגות של יהודים במדינת ישראל.

אלו הנתונים סטטיסטיים כפי שנמסרו מהרבנות. נתונים אילו אינם כוללים את הזוגות הנשואים המעורבים (שרק אחד מבני הזוג יהודי) שהתגרשו או נשאו באותה תקופה. כמו כן חשוב לציין שהזוגות שמתגרשים לא נישאו ברובם בשנת 2002 אלא מספר שנים קודם לכן. יש לשער שבאותה שנה שהתחתנו היו פחות זוגות שנשאו, זאת בשל הגידול הטבעי של האוכלוסייה. בכל מקרה, ניתן לומר שלפחות שליש מהזוגות במדינת ישראל מתגרשים בסופו של דבר.

ומה הסטטיסטיקה בעולם? הנה היא:

ארצות הברית - ארבעים ושמונה אחוזים מתגרשים,

בפולין - תשעה עשר אחוזים מתגרשים,

בטורקיה - רק ששה אחוזים מתגרשים.

בספרד - שבעה עשר אחוזים מתגרשים,

באיטליה ובשבדיה מתגרשים לא פחות ולא יותר מאשר שישים וארבעה אחוזים מן האוכלוסייה! (ספורט לאומי?).

בבריטניה - חמישים ושלושה אחוזים מתגרשים;

וכאמור אחד מתוך שלושה זוגות מתגרשים בישראל.

קל לראות שישראל היא במקום טוב באמצע. גם אפשר לראות שמדינות עשירות וחילוניות יותר, מציגות סטטיסטיקה שאומרת שמתגרשים בהן יותר זוגות. את הסיבה לריבוי גירושין ניתן לתלות במספר סיבות:

1. תוחלת החיים ארוכה יותר ואנשים רוצים שינוי וגיוון.
2. בארצות מתקדמות יותר הנשים מרוויחות יותר כסף, התלות שלהן בגבר פחותה ולכן להן קל יותר לנתק את הקשר.
3. בארצות מתקדמות יש פחות ילדים במשפחה ולעיתים אין ילדים כלל, מספר קטן יותר של ילדים מקל על העניין.
4. ארצות מתקדמות יותר שהן בדרך כלל חילוניות יותר, לא קיימת דוקטרינה דתית קיצונית או לחץ חברתי שכופה נישואין גם כשרע.

כאשר תופעה, כמו הגירושין, הולכת ונעשית נפוצה ומקובלת, כך נוצרים ומוקמים מנגנונים אשר עוזרים לטפל בגירושין ביעילות ובמהירות. בישראל צמח בשנים האחרונות מנגנון ה``גישור``. בעידוד חקיקה בכנסת ופעילות מבורכת של משרד המשפטים הוכנס מנגנון ה``גישור`` כאלטרנטיבה אמיתית לפתרון סכסוכים כפי שכבר קיים בארצות הברית ובמדינות אירופה. כיום, בני זוג שמעונינים להתגרש, עושים זאת יותר ויותר באמצעות אלטרנטיבת ה``גישור`` שמתאימה ביותר להסדרת עניינים בין בני זוג בשל הגישה הבלתי אמצעית שבבסיס השיטה. גישור מעודד ומאפשר, תוך כדי שימוש בטכניקות פשוטות, משא ומתן ישיר בין בני הזוג ועוזר להם להגיע לפתרון הסכסוך ביעילות מרבית. זאת תוך כדי חיסכון של זמן, כסף ועגמת נפש.

עשר עצות לאישה המתגרשת

עשר עצות לגבר המתגרש

מזונות ילדים, כמה משלמים?

מזונות אישה, כמה משלמים ועד מתי?

מי מקבל את הדירה?

מהו מירוץ הסמכויות?

מה ההסכם שנעשה עם המגשר או המגשרת?

משמורת הילדים וטובת הילד:

בני זוג יקרים

אתם לא לבד! כל זוג שלישי בישראל מתגרש!

מה זה גישור?

למה לא כדאי להיעזר בעורכי דין?

contact