russian lang

חוק יחסי-ממון בין בני-זוג , התשל``ג (1973)
חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ``ה (1995)
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע``ה-2014*
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ``ב-1962 [תיקון אחרון 12/5/96]
חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי``ט – 1959
תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ``ג - 1993
תקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים
תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ``ד
  [לעמוד הראשי]
מזונות  אישה, כמה משלמים ועד מתי?

קודם כל חשוב לציין: אשה אשר ``זנתה תחת בעלה`` (קיימה יחסי מין עם גבר אחר) או עזבה את הבית בלי שתהיה לה סיבה מוצדקת ``טעם מבורר`` מפסידה את מזונותיה לאלתר. בנוסף, יש מקרים שאישה ``מורדת`` בבעלה (מפסיקה לקיים אתו יחסי מין) בלי סיבה מוצדקת ``טעם מבורר`` בעיני בית הדין, גם אז היא מפסידה את מזונותיה.

אם אין זה המקרה אזי הבעל חייב במזונות אשתו!

הכלל המפורסם הוא: ``עולה עמו ואינה יורדת``. זאת אומרת שאם האישה התרגלה לרמת חיים מסויימת, על הבעל להמשיך ולספק לה את אותה רמת חיים ולא לרדת ממנה.

מה כוללים המזונות?

המזונות כוללים: אוכל, ביגוד, הנעלה, אחזקת רכב, צורכי איפור וקוסמטיקה, בילויים (קאנטרי קלאב, חוגים, קולנוע, תאטרון, אכילה במסעדות), צרכים נשיים שונים וכן הלאה וזה לא הכל, הבעל חייב לשלם את הוצאות החזקת המדור, חשמל, מים, ארנונה, וועד בית, כבלים, טלפון וכן הלאה וגם את שכר הדירה או את תשלום המשכנתא מדי חודש.

כאשר האישה עובדת ומרוויחה כסף, הבעל יכול לטעון כי ``מעשה ידיה תחת מזונותיה`` זאת אומרת שמכספי המזונות שהבעל צריך לשלם לאשתו יש לקזז את הכסף שהאישה מרוויחה בכוחות עצמה. אם האישה מרוויחה כסף מעל הדרוש לה למזונותיה, האישה לא מעבירה את היתרה לבעל. תשלום המזונות הוא חד צדדי, מהגבר לאישה ולא ההיפך.

האישה זכאית למזונות כל עוד לא עזבה את הבית בלי סיבה. בנוסף, האישה צריכה להמשיך ומלא את התפקידים שמלאה תמיד, וזה אומר שאם האישה הייתה עקרת בית, עליה להמשיך ולמלא תפקיד זה אולם, אם האישה עזבה את הבית בשל סיבה מוצדקת ``טעם מבורר`` היא לא תפסיד את מזונותיה.

ומהו ``טעם מבורר``?

``טעם מבורר`` זאת למעשה כל סיבה שתראה מוצדקת בעיני בית הדין או בית המשפט כמו: אלימות של הבעל כלפי האשה, איומים באלימות (כמו איום ברצח) יחס רע או משפיל של הבעל כלפי האשה, התעמרות של בני משפחת הבעל באישה שנעשית תוך כדי העלמת עין של הבעל וכן הלאה.

חשוב לציין כי מזונות האישה משולמים על ידי הבעל לאישה כל עוד הם נשואים. לאחר הגירושין האישה לא מקבלת מזונות וזכות זו פוסקת. זאת בניגוד למזונות הילדים שממשיכים להיות משולמים בלי כל קשר להיות האב והאם נשואים או גרושים.

בהליך של גישור בדרך כלל מסכמים בני הזוג שעד לרגע שבו יאושר ``הסכם הגירושין ויחסי הממון`` בבית הדין או בבית המשפט לענייני משפחה, הם ימשיכו לנהל את חייהם, לרבות השימוש בכסף, ממש כפי שעשו עד לאותו יום. בשל כך, ותודות לשיתוף הפעולה בין בני הזוג, רמת החיים של בני הזוג (ושל האישה כמובן), נשמרת, ולכן עניין מזונות האישה כלל לא עולה על הפרק.
עשר עצות לאישה המתגרשת

עשר עצות לגבר המתגרש

מזונות ילדים, כמה משלמים?

מזונות אישה, כמה משלמים ועד מתי?

מי מקבל את הדירה?

מהו מירוץ הסמכויות?

מה ההסכם שנעשה עם המגשר או המגשרת?

משמורת הילדים וטובת הילד:

בני זוג יקרים

אתם לא לבד! כל זוג שלישי בישראל מתגרש!

מה זה גישור?

למה לא כדאי להיעזר בעורכי דין?

contact